Site Builder

Farcon AB på Närsjö gård

Sedan januari 2014 driver vi företaget FarCon AB på Närsjö gård, strax utanför Eskilstuna.

Vi vill både leverera högkvalitativa råvaror från välmående och ekologiskt kravmärkta djur och bidra till att kunskapen om arbetet från jord till gaffel sprids.

För att kunna förverkliga vår dröm om ett ekonomiskt, långsiktigt och hållbart jordbruk är entreprenaden ett perfekt komplement. Vi tycker att dessa två grenar kompletterar varandra och ger en god balans i företaget och dess utveckling. 

OSCAR

Oscar är föddd 1988 och är maskinisten och storbonden själv här på FarCon.

Innan han och Erica startade FarCon var han med och byggde upp lantbruket på Närsjö gård tillsammans med sina föräldrar.

När han inte pysslar med något som har med lantbruket att göra är han engagerad i hemvärnet eller spelar innebandy. 

ERICA

Erica är den andra delen av FarCon. Hon är född 1987 och uppvuxen i en förort till Stockholm.

Hennes intresse för lanbruket väcktes när hon i årskurs 8 fick möjligheten att praktisera hos sin mammas kusin som var grisbonde på Gotland. Efter en vecka på grisgården var hon säker på vad hon ville jobba med i framtiden.

Hennes hjärta ligger närmast djuren! På fritiden ägnar hon tid åt sin kallblodstravare Trollkjell.

NÄRSJÖ GÅRD

Närsjö gård ligger vid Närsjöfjärden – vid Hjälmarens utlopp till Eskilstunaån och Mälaren.

Gården är gammal och delar av källaren på huvudbyggnaden är sannolikt från perioden 1590 till 1610. Första gången den nämns i skrift är 1630-talet. Dess nuvarande form fick den på 1850-talet.

Ägarna har varit många. Sedan 2001 ägs gården av familjen Wulff.
Närsjö gård har varit KRAV-certifierad sedan 2009.

På gården finns det ett antal bostäder för uthyrning samt ett inackorderingsstall.
2014 arrenderades lantbruket ut till FarCon AB som ägs av Oscar Wulff och Erica Buskas Wulff.

PÅ GÅNG PÅ FARCON


Påskmys på Närsjögård är tyvärr INSTÄLLT pga Covid-19


TELEFON
Erica 070 30 90 005
Oscar 070 30 90 292
MAILADRESS
farconab@outlook.com