VÅRA KOR


Farcons nötköttsproduktion består av ca 70 dikor med slutuppfödning av kvigor och enstaka stutar.

Dikostallet byggdes 2009 och är en öppen lösdrift med skrapgång och plats för 70 dikor.

I gamla logen har vi två djupströbäddar med skrapgång för ungdjuren. I den ena delen ryms det 34 1-åringar och i den andra finns det plats för 29 stycken 2-åringar.

Vi har en del blandraskor, men försöker i den mån det går att ha rasen hereford som modersdjur. I dagsläget har vi avelstjurar av raserna hereford och angus.

Kalvningssäsongen börjar i mitten på februari och pågår ungefär fram till mitten på maj.

Vi använder oss av fribetäckning med tjur vilket innebär att korna går på bete tillsammans med våra avelstjurar från mitten på april till och med slutet på juli. När djuren stallas in för vintern görs dräktighetsundersökningar på samtliga kor och kvigor.

Kalvarna går på bete med sina mammor hela sommaren och på höstkanten vid ca 6 månaders ålder avvänjs dem från korna. Kvigorna behåller vi för rekrytering och egen uppfödning.

De skickas till slakt vid ca 2-års ålder. Tjurkalvarna säljer vi för vidareuppfödning 


VÅRA GRISAR


Under hösten 2023 fasade vi ut grisproduktionen och våren 2024 lägger vi den delen på paus på obestämd tid.